INFORMACJE O DOSTAWCACH AUDIOWIZUALNYCH USŁUG MEDIALNYCH NA ŻĄDANIE

POLSKA PRESS SP. Z O.O.

„PRO MEDIA” SP. Z O.O.

PL24 SP. Z O.O.

1. POLSKA PRESS SP. Z O.O.

Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jest dostawcą następujących audiowizualnych usług medialnych na żądanie zarejestrowanych w wykazie Przewodniczącego KRRiT:

 • gs24.pl/wideo
 • strefaagro.pl/wideo
 • stronazdrowia.pl/wideo
 • gra.pl/wideo
 • dziennikzachodni.pl/wideo
 • to.com.pl/wideo
 • gp24.pl/wideo
 • kurierlubelski.pl/wideo
 • nowosci.com.pl/wideo
 • gol24.pl/wideo
 • e-instalacje.pl/wideo
 • dzienniklodzki.pl/wideo
 • gloswielkopolski.pl/wideo
 • nowiny24.pl/wideo
 • pomorska.pl/wideo
 • gk24.pl/wideo
 • strefabiznesu.pl/wideo
 • echodnia.pl/wideo
 • gazetawroclawska.pl/wideo
 • dziennikbaltycki.pl/wideo
 • e-sciany.pl/wideo
 • expressbydgoski.pl/wideo
 • gazetalubuska.pl/wideo
 • gazetakrakowska.pl/wideo
 • dziennikpolski.pl/wideo
 • stronakobiet.pl/wideo
 • e-ogrodek.pl/wideo
 • e-dach.pl/wideo
 • wspolczesna.pl/wideo
 • strefaobrony.pl/wideo
Dane kontaktowe:

Polska Press sp. z o.o.
ul. Domaniewska 45
02-672 Warszawa
e-mail: sekretariat@polskapress.pl
tel: +48 22 201 44 00
witryna internetowa: https://polskapress.pl

Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
tel. (22) 597 30 00
fax. (22) 597 31 80

Polska Press sp. z o.o. jako dostawca audiowizualnej usługi medialnej na żądanie oraz wydawca podlega jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej.

Skład Zarządu Polska Press sp. z o.o.:

 1. Zenon Nowak
 2. Elżbieta Żuraw
 3. Mirosław Mazurowski

Skład Rady Nadzorczej Polska Press sp. z o.o.:

 1. Paweł Bzowski
 2. Magdalena Skowyrska
 3. Marcin Jankowski

Jedynym wspólnikiem Polska Press sp. z o.o. jest Orlen S.A

Beneficjentami rzeczywistymi Polska Press sp. z o.o. ujawnionymi w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych są członkowie Zarządu Polska Press sp. z o.o., tj.

 1. Zenon Nowak
 2. Elżbieta Żuraw
 3. Mirosław Mazurowski

Wpis Polska Press sp. z o.o. w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych jest dostępny na stronie: https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/wyszukaj

Szczegółowa lista dzienników i czasopism, w tym mutacji wydawniczych tytułów prasowych wydawanych przez Polska Press sp.z o.o. znajduje się pod adresem www.polskapress.pl

Lista wydawanych przez Polska Press sp. z o.o. dzienników lub czasopism oraz zarejestrowanych tytułów prasowych, w tym portali internetowych niebędących internetową wersją gazet drukowanych jest następująca:

 • Dziennik Bałtycki
 • Głos Pomorza - gp24.pl
 • Tygodnik Ostrołęcki
 • Dziennik Łódzki
 • Głos Szczeciński - gs24.pl
 • Show news
 • Dziennik Polski
 • Głos Wielkopolski
 • Sportowy 24
 • Dziennik Zachodni
 • Gol24
 • Strefa Agro
 • Echo dnia
 • Gra.pl
 • Strefa Biznesu
 • Express Bydgoski
 • Kurier Lubelski
 • Strefa Edukacji
 • Express Ilustrowany
 • Kurier Poranny
 • Strona Kobiet
 • e-budownictwo.pl
 • Motofakty
 • Strona Kuchni
 • Gazeta Krakowska
 • Nasza Historia
 • Strona Podróży
 • Gazeta Lubuska
 • Nasze miasto
 • Strona Zdrowia
 • Gazeta Pomorska
 • Nowa Trybuna Opolska
 • Telemagazyn
 • Gazeta Wrocławska
 • Nowiny24
 • naszemiasto.pl
 • Gazeta Współczesna
 • Nowości Toruńskie
 • Głos Koszaliński
 • Polska Times

Ponadto, podmioty wchodzące wraz z Polska Press sp. z o.o. w skład tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów są dostawcami audiowizualnych usług medialnych na żądanie oraz wydawcami dzienników lub czasopism, zgodnie z informacją w punktach II i III.

2. PL24 SP. Z O.O.

PL24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jest dostawcą audiowizualnej usługi medialnej na żądanie pod nazwą i.pl/wideo oraz wydawcą tytułu prasowego i.pl.

Dane kontaktowe:

PL24 sp. z o.o.
ul. Domaniewska 45
02-672 Warszawa
e-mail: sekretariat@polskapress.pl
tel: +48 22 201 44 00
witryna internetowa: https://i.pl

Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
tel. (22) 597 30 00
fax. (22) 597 31 80

PL24 sp. z o.o. jako dostawca audiowizualnej usługi medialnej na żądanie oraz wydawca podlega jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej.

Skład Zarządu PL24 sp. z o.o.:

 1. Elżbieta Żuraw

Jedynym wspólnikiem PL24 sp. z o.o. jest Polska Press sp. z o.o.

Beneficjentami rzeczywistymi PL24 sp. z o.o. ujawnionymi w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych są członkowie Zarządu PL24 sp. z o.o., tj.

 1. Elżbieta Żuraw

Wpis PL24 sp. z o.o. w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych jest dostępny na stronie: https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/wyszukaj

3. „PRO MEDIA” SP. Z O.O.

„Pro Media” sp. z o.o. z siedzibą w Opolu jest dostawcą audiowizulanej usługi medialnej na żądanie pod nazwą nto.pl/wideo oraz wydawcą dziennika Nowa Trybuna Opolska.

Dane kontaktowe:

„Pro Media” sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 9
45-086 Opole
e-mail: sekretariat@polskapress.pl
tel: +48 77 44 32 500
witryna internetowa: https://nto.pl

Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
tel. (22) 597 30 00
fax. (22) 597 31 80

„Pro Media” sp. z o.o. jako dostawca audiowizualnej usługi medialnej na żądanie oraz wydawca podlega jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej.

Skład Zarządu „Pro Media” sp. z o.o.:

 1. Roland Mutwin
 2. Dariusz Krzysztof Kołacz
 3. Romuald Szymaniak

Wspólnikami „Pro Media” sp. z o.o. są Przedsiębiorstwo Związkowe „Solpress” sp. z o.o. oraz Polska Press sp. z o.o.

Beneficjentami rzeczywistymi „Pro Media” sp. z o.o. ujawnionymi w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych są dwaj członkowie Zarządu „Pro Media” sp. z o.o., tj.

 1. Roland Mutwin
 2. Dariusz Krzysztof Kołacz

Wpis „Pro Media” sp. z o.o. w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych jest dostępny na stronie: https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/wyszukaj