Polityka prywatności

Pod tym linkiem możesz zarządzać swoimi zgodami.

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku!

Nasza Polityka prywatności została stworzona, po to, aby wyjaśnić Ci kwestie dotyczące danych osobowych, w szczególności, aby odpowiedzieć Ci na pytania jakie dane zbieramy i w jaki sposób je przetwarzamy, jaki jest cel tego przetwarzania, kto jest Administratorem Twoich danych i jakim podmiotom możemy je przekazać. Zapewniamy, że stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Twoje dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako „RODO”. Chcemy abyś czuł się bezpieczny korzystając z naszych serwisów, dlatego tak ważne jest abyś z uwagą zapoznał się z treścią naszej Polityki prywatności.

1. Informacje ogólne

Jako użytkownik naszych serwisów, korzystając z naszych stron internetowych, aplikacji mobilnych, usług online i offline powierzasz nam swoje dane. Pamiętaj, że Polityka Prywatności jest jednolita i dotyczy wszystkich naszych serwisów, których listę znajdziesz w tym miejscu. Korzystając z naszych serwisów odbiorcami twoich danych mogą zostać nasi Partnerzy. Są to podmioty, które wspierają nas w dostarczanych usługach, realizują działania marketingowe.

2. Administrator Twoich danych osobowych

W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane przez nas w celu:

 • umożliwienia Ci korzystania z naszych serwisów internetowych i aplikacji mobilnych;
 • udzielania odpowiedzi na Twoje zapytania, przesyłane za pośrednictwem formularzy kontaktowych, dostępnych w ramach naszych serwisów oraz aplikacji mobilnych;
 • oferowania i realizacji naszych usług, z których korzystasz i które są świadczone wspólnie przez nasze spółki drogą elektroniczną (takie jak: prenumerata wydawanych tytułów prasowych, e-wydania, wysyłka newsletterów, publikacja wizytówek w Katalogu Firm, korzystanie przez Ciebie z opcji pozostawiania komentarzy, korzystanie z forum);
 • analizowania ruchu internetowego pod kątem badania aktywności użytkowników, w szczególności ich preferencji co do poszukiwanych treści, w celu zebrania danych niezbędnych dla optymalizacji działalności marketingowej i reklamowej;
 • Realizacji współpracy technologicznej w zakresie wsparcia naszych serwisów internetowych i aplikacji mobilnych;
administratorami Twoich danych osobowych są wymienione niżej podmioty, które przetwarzają je na zasadzie współadministrowania w rozumieniu art. 26 RODO, co oznacza, że wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania Twoich danych osobowych:
 • Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 45, nr KRS:0000002408, (dale jako: „Polska Press”)
 • Pro Media sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (45-086), ul. Powstańców Śląskich 9, nr KRS: 0000030307 (dalej jako: „Pro Media”)
 • PL24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 45, nr KRS: 0000955165 (dalej jako: „PL24”)
(dalej Polska Press, Pro Media oraz PL24, zwane łącznie „Współadministratorami”).

Jednocześnie, PL24, Polska Press i Pro Media pozostają odrębnymi administratorami Twoich danych osobowych w zakresie, w jakim przetwarzają Twoje dane osobowe we własnych celach, na przykład prowadzą działania promocyjne i marketingowe związane z ich własnymi usługami oraz produktami.

Jako Współadministratorzy Twoich danych osobowych, zawarliśmy umowę o współadministrowaniu danymi, regulującą między innymi zasady i sposób realizacji wobec Ciebie naszych obowiązków wynikających z RODO. Wobec tego informujemy, że Polska Press zobowiązała się do realizacji w imieniu własnym oraz pozostałych Współadministratorów (tj. Pro Media oraz PL24) obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane dotyczą, jak również do przyjmowania i rozpatrywania żądań dotyczących realizacji Twoich praw wynikających z RODO. Pragniemy jednak podkreślić, że niezależnie od tego uzgodnienia, przysługuje Ci prawo realizacji Twoich uprawnień wobec każdego ze współadministratorów.

Zgodnie z art. 26 RODO, jako Współadministratorzy Twoich danych osobowych, wyznaczyliśmy punkt kontaktowy, z którym możesz się skontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych. Informujemy, że punktem kontaktowym jest Polska Press, a kontakt z nami jest możliwy:

 • korespondencyjnie na adres Polska Press sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa z dopiskiem „RODO”,
 • drogą elektroniczną na adres: rodo.zgloszenia@polskapress.pl.
Administratorami Twoich danych osobowych mogą być także nasi Partnerzy, a w uzasadnionych przypadkach również nasi Klienci oraz inne podmioty, z którymi współpracujemy. W takich przypadkach może nam przysługiwać status współadministratora Twoich danych osobowych – szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się każdorazowo w dedykowanej klauzuli obowiązku informacyjnego, którą Ci przedstawimy w odniesieniu do tego zakresu przetwarzania.

3. Przetwarzane dane

Jako Administrator przetwarzamy różnorodne dane, które jako użytkownik pozostawiasz na naszych stronach internetowych, w aplikacjach, aplikacjach mobilnych, w witrynach – zarówno tych, których jesteśmy właścicielem jak również należących do naszych Partnerów i Klientów. Przetwarzamy również dane, które udostępniasz w historii przeglądarki. Przede wszystkim przetwarzamy dane, które podajesz nam podczas rejestracji. np. zapisu na Newsletter, czy w sytuacji, gdy będziesz chciał zamieścić ogłoszenie. Podanie tych danych jest niezbędne do skorzystania z usług naszych serwisów. Do danych, które przetwarzamy należą w szczególności te, które zostaną podane w celu utworzenia kont i profili w oferowanych usługach, dane podane w formularzach, badaniach, ankietach, konkursach czy plebiscytach. Przetwarzamy również dane, które pozostają w plikach cookies, dotyczące odwiedzonych witryn i interesujących Cię treści, dane o Twojej aktywności. Tymi usługami będą m.in.: usługa Newslettera, usługa Forum, usługa Komentarzy, sprzedaż treści, publikacja ogłoszeń, powiadomienia, konkursy, plebiscyty, katalogi firm, itd. Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę będziemy także przetwarzać udostępnione przez Ciebie dane w celach marketingowych naszych oraz naszych Partnerów lub innych podmiotów współpracujących. W przypadku, kiedy do logowania do serwisów lub aplikacji używasz konta na Facebooku, twoje dane zostaną nam przekazane. Są to dane niezbędne i wystarczające do Twojej identyfikacji i bezpiecznego założenia konta w naszych serwisach. Pamiętaj, że nie posiadamy uprawnień do Twojego konta na Facebooku, który posiada własną Politykę Prywatności. Pamiętaj jednak, że skasujesz konto na Facebooku, nie jesteśmy o tym przez Facebook informowani. Twoje dane przekazane przy rejestracji z użyciem tego serwisu pozostają więc w naszych bazach. Przetwarzamy również dane automatycznie, kiedy korzystasz z naszych serwisów. Do takich danych należą Twój adres IP, adres URL żądania, nazwa domeny, identyfikator urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, liczba kliknięć, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, data i godzina korzystania z Serwisu, typ i wersja systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu, dane zbierane w dziennikach serwera a także inne podobne informacje. Jeśli wyrazisz zgodę na profilowanie przy korzystaniu z jednego z Serwisów zgoda ta będzie się odnosiła również do całej grupy naszych Serwisów. W przypadku Aplikacji mobilnych możemy zbierać i gromadzić niektóre dane dotyczące używanych do uzyskania dostępu do danej Aplikacji Mobilnej urządzeń, w tym identyfikator urządzenia mobilnego (Device ID), identyfikator użytkownika (User ID), typ i wersja programu operacyjnego. Nasze Aplikacje Mobilne mogą prosić, w zależności od potrzeb i funkcji aplikacji, o dostęp do różnych urządzeń peryferyjnych, takich jak aparat, na co możesz nie wyrazić zgody.

4. Cele, podstawy oraz czas przetwarzania Twoich danych osobowych zebranych na serwisach i w Aplikacjach Mobilnych

Cele przetwarzania danych

Podstawa prawna

Czas przechowywania

Wykonanie usługi

W przypadku zawarcia z nami umowy, którą są np. regulaminy usług (np. newslettery, plebiscyty, prenumeraty, e-wydania) Twoje dane są przetwarzane w celu jej wykonania, tj. świadczenia usług, dopasowania usług do Twoich potrzeb, w celu analizy i ulepszania usług oraz zapewnienia jej bezpieczeństwa.

art. 6 ust. 1 lit b) RODO

Do czasu wygaśnięcia umowy z zastrzeżeniem, że w przypadku korzystania z usług za dodatkową opłatą za towar lub usługę, wówczas będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres 6 lat

Uzasadniony interes

Twoje dane przetwarzamy w celach marketingowych naszych usług poprzez analizowanie i profilowanie.

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Do chwili zgłoszenia sprzeciwu

Marketing

Przetwarzamy dane również w celach marketingowych, dotyczących produktów i usług innych podmiotów.

Art. 6 ust. 1 lit. a)

Do czasu wycofania zgody

Inne cele Wykonanie obowiązku prawnego – w uzasadnionych przypadkach, musimy przechowywać Twoje dane. Dotyczy to np. danych wynikających z wystawionych faktur ze względów rozliczeniowo-podatkowych, lub danych przekazanych przez Ciebie w związku w wygraną w loterii ze względów wynikających z ustawy o grach hazardowych. Pamiętaj, że dane zebrane automatycznie będziemy wykorzystywać w celu:

 • wykonania transmisji komunikatów w Serwisach oraz w Aplikacjach Mobilnych,
 • dostarczania żądanej przez Ciebie usługi,
 • personalizowania treści i reklam oferowanych przez nas usług i produktów, tak jak naszych Partnerów.
 • badania ruchu na naszych stronach i w naszych aplikacjach,
 • pomiaru efektywności reklam i popularności naszych serwisów i aplikacji
 • badania rynku oraz zbierania opinii.
 • Zaznaczamy również, że dane, które zbieramy automatycznie mogą służyć do profilowania.

5. Profilowanie i targetowanie

W naszych serwisach my oraz nasi Partnerzy zamieszczamy reklamy profilowane oraz reklamy targetowe.

Targetowanie polega na określeniu odpowiednich parametrów, które pozwolą dotrzeć do najbardziej interesującej nas grupy odbiorców, przy czym te parametry nie cechują się dużą szczegółowością.

Profilowanie z kolei to sposób przetwarzania danych osobowych, który polega m.in. na wykorzystywaniu danych osobowych do analizy lub prognozy osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, lokalizacji, zachowania czy przemieszczania się.

Nie targetujemy ani nie profilujemy użytkowników naszych Aplikacji Mobilnych.

Reklamy i treści wyświetlane w naszych Serwisach mogą być targetowane lub profilowane, czyli kierowane do urządzeń i przeglądarek o określonych cechach, wg różnych kryteriów.

Kryteria te to:

 • geolokalizacja: kraj, miasto, województwo;
 • emisja na konkretnych wybranych naszych Serwisach;
 • emisja na artykuły o określonej tematyce (przy założeniu że są oznaczone odpowiednimi tagami);
 • informacje techniczne nt. Twojego urządzenia końcowego: rodzaj urządzenia (PC, tablet, smartfon), rodzaj przeglądarki, system operacyjny, język ustawiony w systemie, rodzaj łącza internetowego – ten rodzaj profilowania jest wykorzystywany np. do ograniczania emisji specyficznych formatów lub kreacji reklamowych, które funkcjonują tylko przy określonych warunkach technicznych (np. tylko na PC).

6. Podanie danych – czy jest obowiązkowe?

Pamiętaj, że zawsze podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie tych danych, które są niezbędne do świadczenia usług – również plików cookies – uniemożliwi ich realizację. Jeśli korzystasz z naszych serwisów i aplikacji, bierzesz udział w konkursach, plebiscytach, chcesz się z nami skontaktować, jest to możliwe tylko wtedy, gdy podasz nam Swoje dane. Korzystając z oferowanych przez nas usług, oczekujesz abyśmy dostarczyli dobrze dopasowany produkt, a jest to możliwe tylko wtedy, gdy poznamy Cię bliżej. Dlatego podanie danych jest nieobowiązkowe, jednak potrzebne, aby prawidłowo i z najwyższą starannością realizować usługę.

Pamiętaj również, że w każdej chwili możesz cofnąć wyrażoną zgodę. Z chwilą skutecznego wycofania zgody przestaniemy przetwarzać Twoje dane.

7. Odbiorcy Twoich danych

W niektórych sytuacjach przekazujemy Twoje dane osobowe podmiotom trzecim. Odbiorcami Twoich danych mogą zostać:

 • nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym, Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli oni wykonać swoje obowiązki;
 • podmioty, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający), będą to np. podmioty świadczące usługi analityczne i badania opinii w Internecie, podmioty wykonujące kampanie mailingowe, agencje reklamowe;
 • nasi Partnerzy;
 • inni odbiorcy danych – np. nasi podwykonawcy, banki, doradcy podatkowi, kancelarie prawne, firmy kurierskie, spółki z naszej grupy kapitałowej;
 • organy publiczne, w tym Policja, izba celna, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

Listę Partnerów i ich polityk prywatności znajdziesz pod tym linkiem. Zapoznaj się z nią oraz przeglądaj, abyś mógł być na bieżąco z tak ważnymi informacjami.

Kiedy organizujemy kampanie reklamowe odbiorcami Twoich danych są również reklamodawcy. Zazwyczaj dotyczy to plików cookies i podobnych technologii, które służą do oceny skuteczności kampanii.

Twoje dane nie będą przekazywane do odbiorców z państw trzecich tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W przypadku kiedy pojawi się potrzeba przekazania danych poza EOG dołożymy wszelkich starań aby proces taki był w pełny bezpieczny.

8. Prawa użytkownika

Jako użytkownik naszych serwisów i aplikacji, którego dane osobowe przetwarzamy masz następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu w tym prawo do uzyskania ich kopii,
 • prawo do sprostowania,
 • prawo do usunięcia danych – po wniesieniu sprzeciwu dane nie będą przetwarzane, jeśli nie będzie istniała ważna podstawa prawna uzasadniająca przetwarzanie, musi być ona jednak nadrzędna wobec twoich interesów, praw i wolności,
 • prawo do wniesienia do organu nadzorczego skargi,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody. Pamiętaj jednak, że wycofanie zgody nie ma wpływu na dokonane przetwarzanie danych w czasie jej obowiązywania.
 • prawo do przenoszenia danych – przenoszeniem jest dostarczenie przez nas twoich danych osobowych w formacie możliwym do odczytania maszynowego, jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody lub w ramach świadczonych usług.

Aby skorzystać z powyższych praw skontaktuj się z nami:

mailowo: rodo.zgloszenia@polskapress.pl

korespondencyjnie: Polska Press sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa

Pod wskazanymi adresami uzyskasz więcej informacji i wyjaśnień.

Kontaktując się z nami pamiętaj, aby podać swoje dane kontaktowe oraz preferowaną formę kontaktu.

Ponadto, wskazujemy, że kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Dominiką Rucińską, możliwy jest pod adresem e-mail:

Możesz zrealizować swoje prawa również poprzez poniższe czynności.

Możesz skorzystać z maila kontaktowego, jaki został podany w ustawieniach Twojego konta w Serwisach. Możesz też skorzystać z danych kontaktowych wskazanych na wstępie niniejszego punktu.

Aby wycofać zgodę w Aplikacjach Mobilnych skorzystaj z maila kontaktowego podanego w zakładce „O aplikacji”, jaka znajduje się w menu Twojej Aplikacji Mobilnej.

Jeśli przy wejściu na stronę danego Serwisu wyrazisz zgodę na profilowanie wówczas w panelu informacyjnym przy Polityce Prywatności Twoja zgoda zostanie odnotowana automatycznie w specjalnym checkboxie. Checkbox ten będzie wówczas zaznaczony. Jeśli będziesz chciał wycofać swoją zgodę na profilowanie możesz to zrobić odznaczając ww. checkbox.

Możesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych z poziomu ustawień Twojego konta lub z poziomu panelu informacyjnego przy Polityce Prywatności (w odniesieniu do profilowania).

Możesz także wycofać Twoją zgodę na regulamin danego Serwisu przy wykorzystaniu maila kontaktowego, jaki został podany w ustawieniach Twojego konta, co będzie różnoznaczne z rezygnacją przez Ciebie ze świadczonych przez nas usług w danym Serwisie. Takie cofnięcie zgody w odniesieniu do regulaminu będzie oznaczało skasowanie Twego konta w danym Serwisie i usunięcie podanych przez Ciebie danych osobowych.

Po wycofaniu zgody drogą mailową prześlemy Ci niezwłocznie potwierdzenie wpływu Twojego oświadczenia o cofnięciu zgody i poinformujemy Cię o realizacji Twojego wniosku.

9. Wtyczki społecznościowe

Przy niektórych treściach w naszych Serwisach stosowane są tzw. wtyczki społecznościowe do mediów społecznościowych takich jak Facebook i Twitter. Za pomocą tych funkcji możesz podzielić się poszczególnymi treściami ze znajomym z danych portali społecznościowych lub je polecić.

Przy korzystaniu z tych wtyczek społecznościowych, jak np. przycisk Facebook „Lubię to” lub Twitter, mogą zostać pobrane dane osobowe przez te portale społecznościowe.

Na naszych stronach stosowany jest m.in. tzw. przycisk „Lubię to” spółki Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland. Politykę prywatności Facebooka znajdziesz pod adresem: https://www.facebook.com/policy.php.

Mogą Państwo skorzystać również z usługi Twitter spółki Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600,0San Francisco, CA 94107; polityka prywatności pod adresem: http://twitter.com/privacy.

10. Dane osobowe dzieci

Zwracamy szczególną uwagę na bezpieczeństwo w sieci, w szczególności, jeśli chodzi o dzieci poniżej 16 roku życia. Dlatego też, nasze usługi nie są przeznaczone dla tej grupy wiekowej. Nie przetwarzamy danych osobowych dzieci poniżej 16 roku życia bez wyraźnej i ważnej zgody ich opiekunów prawnych. Uwzględniając jednak wszelkie możliwości, w przypadku, kiedy otrzymamy informację, że przetwarzamy dane osobowe dzieci bez zgody opiekunów natychmiast podejmujemy kroki do usunięcia takich danych.

11. Polityka „cookies”

Czym są „cookies”?

Cookies to ciasteczka, pliki, krótkie informacje, które my i nasi Partnerzy, reklamodawcy zapisują na dysku urządzenia z którego korzystasz – komputera, tabletu czy telefonu komórkowego. Dzięki nim możemy wyliczyć, jak dużym powodzeniem cieszy się ten Serwis. W ciasteczkach przechowywane są informacje, które bardzo często są niezbędne do prawidłowego działania konkretnej strony internetowej. W plikach tych może być przechowywany numer który identyfikuje Twoje urządzenie ale pamiętaj, że na jego podstawie nie ustalamy Twojej tożsamości.

Stosujemy także inne technologie tego typu, tj. zapis i odczyt informacji z localStorage, czyli magazynu danych. Rozpoznajemy Cię, aby dowiedzieć się jakiej informacji potrzebujesz i czego szukasz w naszych Serwisach. Chcemy wiedzieć, które kategorie odwiedzasz częściej niż pozostałe, dzięki czemu możemy uczynić nasze Serwisy ciekawszymi i lepszymi w odbiorze. To Ty dajesz nam wiedzę o tym, w jakim kierunku powinniśmy się rozwijać, jakie są Twoje wymagania, czego brakuje, a wydaje Ci się, że powinno znaleźć się w danym Serwisie.

Ponadto pliki cookies i informacje z localStorage wykorzystywane są przez nasze Serwisy/Aplikacje Mobilne do utrzymania sesji i ustawień użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu/zakładce Aplikacji Mobilnej ponownie wpisywać loginu i hasła, a także do tworzenia statystyk, badań i analiz, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych/Aplikacji Mobilnych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Cookies oraz informacje zapisywane w localStorage w żaden sposób nie niszczą ani nie uszkadzają systemu w Twoim urządzeniu i zapisanych na nim plików, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to dane dotyczące jedynie sposobu i formy korzystania z Serwisów/Aplikacji Mobilnych.

Rodzaje cookies

Z uwagi na okres przechowywania w ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.

Z uwagi na funkcję stosujemy w ramach Serwisu następujące rodzaje plików cookies:

 1. niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisów;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisów;
 3. wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisów;
 4. funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Ciebie ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzisz, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Ci treści reklamowych bardziej dostosowanych do Twoich zainteresowań.

Dane jakie uzyskujemy za pomocą plików cookies oraz technologii localStorage, identyfikatorów urządzenia mobilnego (ID)– co do zasady - nie pozwalają na Twoją identyfikację. W pewnych jednak przypadkach, zwłaszcza, gdy jesteś użytkownikiem zarejestrowanym istnieje możliwość powiązania z Tobą konkretnych informacji wynikających z cookies, technologii localStorage, identyfikatorów urządzenia mobilnego (ID).

Technologia localStorage pozwala przechowywać podobne do cookies informacje w Twojej przeglądarce, w szczególności w środowiskach, w których technologia cookies nie działa prawidłowo lub działać nie może. Elementy zapisane przy użyciu localStorage – w odróżnieniu do plików cookies – nie mają ograniczenia czasowego, czyli funkcjonują do czasu ich usunięcia na żądanie użytkownika.

Akceptowanie plików cookies i technologii localStorage nie jest obowiązkowe do korzystania z Serwisów/Aplikacji Mobilnych. Zaznaczamy jednak, że brak akceptacji niektórych plików cookies uniemożliwi poprawne działanie Serwisu/Aplikacji Mobilnej w pełnym zakresie.

Zebrane dane, tak jak nasi Partnerzy będziemy wykorzystywali do profilowania oraz do personalizowania treści, reklam i innych usług, jakie są widoczne w naszych Serwisach oraz w Internecie.

Ustawienia plików

Możesz też w każdej chwili określić możliwość przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies i do informacji przechowywanych w technologii localStorage za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w Twoim urządzeniu.

Abyśmy mogli trwale zapamiętać Twoją decyzję dotyczącą braku zgody na wykorzystywanie przez nas cookies i localSstorage w celach opisanych powyżej, jesteśmy zmuszeni zapisać na Twoim urządzeniu cookie przechowujące taką informację. Jeśli ustawienia Twojego urządzenia na to nie pozwalają, naturalnym zachowaniem będzie każdorazowe pytanie Cię o zgodę.

Aby nie otrzymywać cookies należy skorzystać z opcji przeglądarki internetowej wykorzystywanej do połączenia z Serwisami i wybrać opcję automatycznego odrzucania. Ustawienia te zazwyczaj pozwalają też zarządzać cookies.

Poniżej znajdują się odnośniki do przykładowych, oficjalnych stron internetowych producentów najczęściej używanych przeglądarek internetowych, na których znajduje się informacja o czynnościach potrzebnych do zmiany ustawień danej przeglądarki w wyżej opisanym zakresie:

Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox:

http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Google Chrome:

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Opera:

http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Safari:

https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB

Aby nie zezwalać na działanie technologii localStorage należy wyłączyć współpracę przeglądarki z tą technologią, co odbywa się zazwyczaj w analogiczny sposób jak przy rezygnacji z otrzymywania plików cookies.

Aby usunąć tymczasowe pliki i ustawienia w Aplikacjach Mobilnych możesz odinstalować daną aplikację i zainstalować ją na nowo lub wyczyścić pamięć podręczną urządzeń, z których korzystasz.

Wykorzystywane narzędzia

Na naszych serwisach korzystamy z narzędzi i technologii naszych Partnerów w celach pomiarów statystycznych. Poprzez umieszczenie specjalnych kodów, które zbierają informacje możemy analizować oferowane usługi oraz ulepszać je. W dowolnym momencie możesz złożyć sprzeciw wobec zbierania danych poprzez takie narzędzia.

W zakresie oprogramowania Google Analytics, które jest narzędziem webanalitycznym, szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych dostępne są pod linkiem https://policies.google.com/privacy?hl=pl. W każdej chwili możesz zablokować przetwarzanie przez Google Analytics, zgodnie z zasadami opisanymi pod linkiem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

W aplikacjach mobilnych używamy narzędzia analitycznego Firebase dostarczanego przez firmę Google. Firebase może przechowywać w pamięci urządzenia pliki, w tym pliki cookies, w celu umożliwienia dokonania analizy korzystania z naszych aplikacji. W aplikacji nie ma możliwości, by zablokować funkcjonowanie tego narzędzia. Jedynym rozwiązaniem jest usunięcie aplikacji.

Do zapisywania ścieżek interakcji z naszymi Serwisami oraz przeprowadzania ankiet używamy narzędzia HotJar, dostarczanego przez Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europe, +1 (855) 464-6788, support@hotjar.com. Jest to narzędzie, które anonimowo zapisuje aktywność losowo dobieranych użytkowników w naszych Serwisach. Zbierane przez nie dane analizują nasi projektanci UX, wspomagając w ten sposób rozwiązywanie problemów, na które natykają się użytkownicy, w celu polepszania jakości świadczonych przez nas usług. Listę danych zbieranych przez naszego partnera znajdziesz tutaj: https://www.hotjar.com/privacy.

Informujemy, że możesz zrezygnować z monitorowania Twojej aktywności na stronie https://www.hotjar.com/opt-out lub włączając opcję „do not track” w ustawieniach przeglądarki internetowej. (https://support.mozilla.org/pl/kb/jak-zatrzymac-sledzenie-przez-strony-internetowehttps://support.google.com/chrome/answer/2790761?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl,)

W naszych Serwisach/Aplikacjach Mobilnych wykorzystujemy również oprogramowanie firmy Gemius Sp. z o.o. Nasze witryny zamieszczają w komputerze użytkownika kod zliczający umożliwiający zbieranie danych o użytkownikach. Dane te pozwalają nam zrozumieć, które materiały interesują użytkowników oraz z jakich treści korzystają.

W kodzie naszych Serwisów oraz Aplikacji Mobilnych umieszczamy kod Gemius (tak zwany skrypt), który działa w oparciu o technologię cookies („ciasteczka”) oraz inne technologie (local storage, np. w Aplikacjach Mobilnych).

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych znajdują się pod linkiem linkami: http://www.gemius.pl/pl/polityka_prywatnosci. Możesz również zablokować udostępnianie informacji zgodnie z instrukcją na stronie http://optout.hit.gemius.pl/removeEN.php

W naszych Serwisach wykorzystujemy także oprogramowanie dostarczane nam przez spółkę ID5 Technology Ltd., które zamieszcza na komputerze użytkownika specjalny kod, pozwalający na gromadzenie danych o użytkowniku oraz urządzeniu, z którego on korzysta. Kod ten działa w oparciu o technologie cookies, jak również inne technologie do gromadzenia informacji. Dane, które są przez nas zbierane, to w szczególności: typ przeglądarki, język przeglądarki, ustawienia przeglądarki, informacje dot. plików cookies, system operacyjny urządzenia, model urządzenia, informacje o glokalizacje, jeżeli są przez Ciebie udostępniane, adres IP, informacje o odwiedzanych przez Cienie stronach, czasie, jaki spędzasz na ich przeglądaniu, aplikacjach, jakich używasz. Gromadzimy informacje o Tobie w celu lepszego zrozumienia jakie treści spotykają się z Twoim zainteresowaniem i lepszego dopasowania naszych usług do preferencji użytkowników.

Informujemy, że możesz zrezygnować z monitorowania Twojej aktywności poprzez skorzystanie z opcji opt-out dostępnej pod tym adresem: https://id5.io/platform-privacy-policy/#what-are-your-choices.

Analityka w celach reklamowych i śledzenie konwersji

Na naszych serwisach i w naszych aplikacjach korzystamy z kilku rozwiązań, które pozwalają nam m.in. mierzyć skuteczność reklam oraz je personalizować. Pełna lista Zaufanych Partnerów znajduje się w panelu zgód pod linkiem zgody.

Narzędzie

Zakres

Szczegółowe informacje

Piksel Facebooka

emisja reklam wśród właściwej grupy odbiorców,

tworzenie grup odbiorców reklam,

analizowanie tego, co zdarzyło się w wyniku kliknięcia w reklamę,

używania innych narzędzi reklamowych Facebooka

https://www.facebook.com/business/gdpr#faqs  , w zakładce „Jakie dane gromadzi piksel?”.

Google AdWords

widzimy, jakie słowa kluczowe, reklamy, grupy reklam i kampanie najskuteczniej przyciągają wartościowe działania klientów,

znamy swój zwrot z inwestycji (ROI) w reklamę i podejmujemy przemyślane decyzje związane z wydatkami na reklamy,

automatycznie optymalizujemy prowadzone kampanie pod kątem naszych celów biznesowych,

widzimy, ilu klientów wchodzi w interakcję z naszymi reklamami na jednym urządzeniu lub w przeglądarce, a dokonuje konwersji na innym,

możemy wyświetlać reklamy AdWords osobom, które odwiedziły nasze witryny

https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl

https://support.google.com/adwords/answer/93148?hl=pl&ref_topic=3119146

Tragli

umożliwia automatyczną personalizację treści w wysyłanych newsletterach,

bada aktywność użytkownika w Serwisach, na przykład sprawdzając, jakiego typu treści są przez niego najczęściej czytane i na tej podstawie w sposób automatyczny buduje i wysyła newsletter osobom, które się do niego zapisały

https://newzmate.com/terms-of-use

Google Ad Manager

umożliwia nam realizację kampanii reklamowych zlecanych nam przez naszych klientów (reklamodawców), czyli ich planowanie, wyświetlanie, pomiar realizacji i raportowanie

https://adssettings.google.com/authenticated?hl=pl

Audience Solutions S.A.

zbieranie danych w celu lepszego dopasowania reklam w innych serwisach współpracujących z Audience Solutions S.A.

https://audience-solutions.com/privacy-policy.html

Criteo

w ramach współpracy Criteo w sposób zautomatyzowany wyświetla na naszych Serwisach reklamy swoich klientów po uprzedniej detekcji czy dana przeglądarka ma zainstalowaną i włączoną wtyczkę blokującą reklamy (np. AdBlock)

https://www.criteo.com/privacy/

TVN Media

W ramach naszej współpracy z TVN Media umieszczamy na naszych stronach internetowych kody pozwalające na wyświetlanie treści wideo, a także reklam wideo

https://s.tvn.pl/pdf/polityka_prywatnosci_partnerzy.pdf

https://s.tvn.pl/pdf/zaufani_partnerzy.pdf

TVP

W ramach naszej współpracy z Telewizją Polską S.A. umieszczamy na naszych stronach internetowych kody pozwalające na wyświetlanie treści wideo, a także reklam wideo

https://polityka-prywatnosci.tvp.pl/

12. Zmiany Polityki Prywatności

Drogi Użytkowniku, Droga Użytkowniczko, na koniec chcielibyśmy poinformować Cię, że stale pracujemy nas naszą ofertą i staramy się ulepszać oferowane usługi. To oznacza, że zarówno wykorzystywana przez nas technologia, standardy oraz wymagania będą się zmieniały. Oznacza to również, że ten dokument będzie aktualizowany. Zachęcamy Cię więc do okresowego przeglądania naszej Polityki Prywatności.

Pamiętaj, że staramy się dla Ciebie i Twoje dane traktujemy z jak największą starannością. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas bardzo ważne.

Pozdrawiamy Cię serdecznie i witamy na naszych serwisach.

Zespół Polska Press, Pro Media i PL24